Google+ Badge

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Λέσχες ανάγνωσης

Αρχαία ελληνική τεχνολογία, πάλι ...

Αρχαία ελληνική τεχνολογία

Αρχαιολογικός άτλας Αιγαίου

Κυκλαδικός πολιτισμός - συνδέσεις

Εκπαιδευτικά προγράμματα Μουσείου κυκλαδικής τέχνης

Κυκλαδικός πολιτισμός

Αγγειοπλαστική

Το παράδοξο της Λακωνίας

Ακρωτήρι-Θήρα

Εποχή του χαλκού

Καβομαλιάς

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2014

Λογοτεχνία online

BBC free online lessons

BBC Δωρεάν Ιταλικά ...

Free courses (Education portal)

Free courses (Open culture)


Free courses (Coursera)

Παιχνίδι με την Ιστορία

Και πάλι ... σελίδες Ιστορίες

Πρόσωπα και πράγματα της Παγκοσμίου Ιστορίας ...

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

The Open University

HISTORY BBC

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου Κεφ. 5 3. Η λειτουργία του πολιτεύματος. Οι Λειτουργίες + Διαγραμματική γραμμή

video

video


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

3. Η ΛΕIΤΟYΡΓIΑ ΤΟY ΠΟΛIΤΕYΜΑΤΟΣ.
ΟI ΛΕIΤΟYΡΓIΕΣ


Μέχρι το 462 π.Χ.,
έτος της πτώσης
της πολιτικής δύναμης
του Κίμωνα,
και την άνοδο του Περικλή,
(=όταν ο Κίμων έχασε τη δύναμή του και
όταν εμφανίστηκε ο Περικλής)
το αθηναϊκό πολίτευμα
λειτουργούσε περίπου
όπως το είχε διαμορφώσει
η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη.
Όμως,
στη συνέχεια
το πολίτευμα εξελίσσεται,
η λαϊκή συμμετοχή διευρύνεται (μεγαλώνει) και
ο δήμος ασκεί το σύνολο της εξουσίας.

Εκκλησία του Δήμου
είναι το κυρίαρχο σώμα
στη δομή (στο σκελετό)
του αθηναϊκού πολιτεύματος.
Όλοι οι ελεύθεροι πολίτες της Αττικής,
σύμφωνα με τον νόμο,
ήταν μέλη της.
Στις συνεδριάσεις
κάθε πολίτης
μπορούσε ελεύθερα
να εκφράσει τη γνώμη του.
Οι αποφάσεις της Εκκλησίας
καθόριζαν την πορεία της πολιτείας
σε όλους τους τομείς. Η Εκκλησία, 

όπως όριζε η μεταρρύθμιση του Κλεισθένη,
εκλέγει,
με θητεία ενός έτους
(=για 1 χρόνο),
τα μέλη της Βουλής των Πεντακοσίων, 
αλλά τώρα οι αρμοδιότητές της ήταν αυξημένες.
Αυτή
προετοίμαζε τα κείμενα των νόμων 
(προβούλευμα), 
τους οποίους,
μετά από συζήτηση,
ψήφιζε ή απέρριπτε η Εκκλησία.
Μετά τη μεταρρύθμιση του Εφιάλτη,
ο Άρειος Πάγος
δεν είχε δικαίωμα να ελέγχει τη βουλή.


Εκεί όμως
που σημειώνονται
οι ριζοσπαστικότεροι νεωτερισμοί
είναι στην απονομή της δικαιοσύνης.
Ο Εφιάλτης αφαίρεσε από τον Άρειο Πάγο
την αποκλειστικότητα
της απονομής της δικαιοσύνης,
αφήνοντάς του
μόνο
τις περιπτώσεις φόνου
εκ προμελέτης (=που προσχεδιάστηκαν)
και εμπρησμού (=φωτιάς). Όλες οι άλλες περιπτώσεις 

μεταφέρονται στη δικαιοδοσία
ενός πολυμελούς λαϊκού δικαστηρίου,
της Ηλιαίας, 
με 6.000 δικαστές,
οι οποίοι εκλέγονταν,
με θητεία ενός έτους,
από την Εκκλησία.
Η Ηλιαία χωριζόταν σε 10 τμήματα.
Το κάθε τμήμα
είχε αρμοδιότητα
σε διαφορετικό δικαστικό τομέα και
αντιπροσώπευε
μία από τις δέκα φυλές της Αθήνας.


Οι Εννέα Άρχοντες 
δεν εκλέγονταν πια,
αλλά κληρώνονταν˙
έτσι το αξίωμά τους είχε καταλήξει
να είναι καθαρά διακοσμητικό.
Αντίθετα,
οι Δέκα Στρατηγοί 
αναδεικνύονται
ως οι κύριοι ανώτατοι άρχοντες.
Έργο τους είναι
η εσωτερική ασφάλεια της πόλης,
ο σχεδιασμός της εξωτερικής πολιτικής και
η διοίκηση του στρατού και του στόλου.

Η αθηναϊκή Πολιτεία,
με την τόσο έντονη παρουσία
σε πανελλήνια κλίμακα,
είχε ανάγκη από χρήματα.
Η συντήρηση του στόλου,
η οργάνωση μεγαλοπρεπών εορτών,
το ανέβασμα
πολυπρόσωπων θεατρικών παραστάσεων,
η αποστολή πρεσβειών
σε πανελλήνιες εορτές
απαιτούσαν
τεράστια οικονομική δαπάνη.

Η Αθήνα,
με ένα ευφυές (πανέξυπνο)
φορολογικό σύστημα,
τις λειτουργίες,
υποχρέωνε
τους οικονομικά ισχυρούς Αθηναίους
να προσφέρουν τα αναγκαία χρήματα
για την κίνηση όλου του μηχανισμού.
Το πρωτότυπο,
με το σύστημα των λειτουργιών,
είναι ότι βοηθείται η πολιτεία
αλλά συγχρόνως προωθείται
η προσωπική προβολή και
υλοποιούνται
οι φιλοδοξίες των φορολογουμένων
(=γίνονταν διάσημοι
αυτοί που έδιναν τα χρήματα
για τις λειτουργίες).

Οι κυριότερες λειτουργίες ήταν:
η τριηραρχία, 
δηλαδή η προσφορά χρημάτων
από έναν ή περισσότερους ιδιώτες
για τη συντήρηση ενός κρατικού πλοίου˙

η χορηγία, 
δηλαδή η ανάληψη της δαπάνης
για το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης
που θα λάμβανε μέρος σε δραματικούς αγώνες˙

η γυμνασιαρχία,
δηλαδή η καταβολή των εξόδων
για τη διατροφή και την εκγύμναση αθλητών
που θα έπαιρναν μέρος
σε «γυμνικούς αγώνες»˙

τέλος,
η εστίαση, 
δηλαδή η παροχή
από έναν πλούσιο πολίτη
των χρημάτων για την παράθεση δημόσιου γεύματος
(για ένα δημόσιο γεύμα)
στα μέλη της φυλής του
σε περίοδο εορτών ή αγώνων.

Τους πλούσιους πολίτες
που προσέφεραν μεγάλα ποσά
για τις λειτουργίες
η Πολιτεία τους τιμούσε, 
δίνοντάς τους την άδεια
να στήσουν αναμνηστικό μνημείο
σε περίπτωση νίκης της ομάδας τους
σε δραματικούς
ή γυμνικούς αγώνες.

Σελίδες Ιστορίας (Ισπανικά)

Ιστορικοί άτλαντες

Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Σουρρεαλισμός Ζωγραφική

video

video

video


video

Υλικό για Γ. Σαραντάρη

Ντοκυμαντέρ για Γ. Σαραντάρη

Ν. Λογοτεχνία Β' Γυμνασίου Γ. Σαραντάρης

video

video

  1. Σε ποιο γραμματικό πρόσωπο μιλά το ποιητικό εγώ;
  2. Ας χωρίσουμε το ποίημα σε δυο κομμάτια με βάση τη χρονική βαθμίδα των ρημάτων του.
  3. Πού μπορεί να βρίσκεται – να βρέθηκε το ποιητικό εγώ;
  4. Ας αναζητήσουμε και ας καταγράψουμε φράσεις λέξεων, όπου οι λέξεις συνδυάζονται ανατρεπτικά και δημιουργούν εξωπραγματικές εικόνες. Ας περιγράψουμε τις εικόνες αυτές όπως τις φανταζόμαστε …
  5. Τελικά  από πού ξεκίνησε και πού πήγε το ποιητικό εγώ; Γιατί μιλά στο εμείς; Γιατί από το παρόν μεταβαίνει στο παρελθόν;
  6. Τι νομίζετε πως είναι η ποιητική λειτουργία της γλώσσας και πώς αυτή δημιουργείται;
  7. Μετά από όλα αυτά πώς εξηγούμε την παντελή έλλειψη σημείων στίξης στο ποίημα, την ύπαρξη της μίας και μοναδικής παρένθεσης και το κεφαλαίο γράμμα στην αρχή της κάθε σειράς;
  8. Πόλη και Θάλασσα: τι συμβολίζουν στο ποίημα, τι σημαίνουν για εμάς με αφορμή το ποίημα;
  9. Στο ποίμα συντελείται μια υπέρβαση του χώρου αλλά και του χρόνου. Πώς γίνεται αυτό και τι, νομίζουμε, ότι δηλώνει;
  10. Ποια είναι, λοιπόν, η λειτουργία του ονείρου, της φαντασίας ή/και της μνήμης στο ποίημα;
ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΚΕΙΜΕΝΑ

video

video

video

video

video

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Νεοελληνική Γλώσσα Παράγραφος επιχειρηματολογίας

Παράγραφος επιχειρηματολογίας


Επιχειρηματολογία 1

Θεματική περίοδος: Τι;
Λεπτομέρειες: Γιατί;
Συμπέρασμα: Έτσι ...

Επιχειρηματολογία 2

Θεματική περίοδος: Τι;
Λεπτομέρειες: Πώς;
Συμπέρασμα: Έτσι ...

Επιχειρηματολογία 3

Θεματική περίοδος: Τι;
Λεπτομέρειες: Έτσι ...
Συμπέρασμα: Άρα ...

Βοηθητικές φράσεις

Τι=Φαινόμενο, συνήθεια, γεγονός, συμβάν, κατάσταση, θέμα, άποψη, ιδέα, γνώμη κ. α.

Γιατί=Αιτίες, αίτια, για ποιους λόγους, πού οφείλεται, 
πώς εξηγείται - πώς εξηγείτε, πώς προκύπτει, 
ποιοι παράγοντες οδηγούν σε κ. α.

Πώς=Με ποιους τρόπους, κάτω από ποιες προϋποθέσεις, 
σε ποια περίπτωση, κάτω από ποιες συνθήκες, 
ποιες καταστάσεις οδηγούν κ. α.

Έτσι=Άρα, επομένως, συνέπειες, επακόλουθα, επιπτώσεις, αποτελέσματα, παρεπόμενα κ. α.Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου (Διαγραμματική γραφή) ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΚΟ ΠΟΛIΤΕYΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟIΕIΤΑI – Ο ΠΕΡIΚΛΗΣ ΚΑI ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΚΟ ΠΟΛIΤΕYΜΑ


ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΚΟ ΠΟΛIΤΕYΜΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟIΕIΤΑI – 
Ο ΠΕΡIΚΛΗΣ 
ΚΑI ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΚΟ ΠΟΛIΤΕYΜΑ
hi-storytelling.blogspot.com

Στην πολιτική ζωή της Αθήνας,
μετά τη λήξη των Περσικών πολέμων,
κυριαρχούν
δύο ανταγωνιστικά (αντίθετα)
πολιτικά κόμματα,
το αριστοκρατικό και το δημοκρατικό.
Το πολίτευμα,
όπως το οργάνωσε ο Κλεισθένης,
συνεχώς 
1. εξελίσσεται,
2. χάνει το συντηρητικό
(μη προοδευτικό) του χαρακτήρα,
και, όλο και περισσότερο,
3. γίνεται δημοκρατικό.
Δηλαδή,
τα πρόσωπα,
όσο ισχυρά και αν είναι,
υποτάσσονται
στις θελήσεις του συνόλου
(=σέβονται αυτό
που θέλουν οι πολλοί).
Ο Μιλτιάδης και ο Θεμιστοκλής,
οι δύο πρωταγωνιστές
των Περσικών πολέμων,
πεθαίνουν ο ένας στη φυλακή
και ο άλλος στην εξορία.
Οι κύριοι εκπρόσωποι
της νέας πολιτικής γενιάς
(οι νέοι πολιτικοί),
αν και ανήκουν
σε αντίπαλες πολιτικές μερίδες,
όπως ο Κίμων και ο Περικλής,
δέχονται να είναι απλώς
οι προικισμένοι υπηρέτες της κοινότητας
(οι ικανοί υπηρέτες του λαού).
Η νομιμοφροσύνη
(=το να είμαστε πιστοί στους νόμους)
του Κίμωνα
στο δημοκρατικό πολίτευμα
είναι παροιμιώδης
(μοναδική).
Ο ίδιος (ο Κίμων)
1. δέχεται αδιαμαρτύρητα
(χωρίς διαμαρτυρία)
τον εξοστρακισμό (την εξορία) του
το 461 π.Χ.  και,
όταν η πατρίδα τον ξανακαλεί,
2. τίθεται επικεφαλής (μπαίνει αρχηγός)
του στόλου των Αθηναίων
κατά την τελευταία τους επιχείρηση
εναντίον των Περσών,
α. για να πεθάνει
πολιορκώντας τη Σαλαμίνα της Κύπρου και,
έστω και  (ακόμα και) νεκρός,
β. να νικήσει τους Πέρσες (449 π.Χ.).
Ο Περικλής είναι
ο πρώτος ανάμεσα στους πολίτες
(ίσος με τους άλλους αλλά πρώτος).
Η μεγαλύτερη δόξα για τον Περικλή
είναι ότι,
παρόλο που κυριάρχησε
για πολλά χρόνια
στον πολιτικό στίβο
(στην πολιτική ζωή) της Αθήνας και
συγκέντρωσε στα χέρια του
εκτεταμένες εξουσίες (πολλές εξουσίες),
ποτέ δεν ξέφυγε
από τη δημοκρατική νομιμότητα
(=δεν έκανε κάτι αντίθετο
με το νόμο και με τη δημοκρατία).
Ο Περικλής,
γόνος
του παλαιού γένους των Αλκμεωνιδών
και μαθητής του φιλόσοφου Αναξαγόρα,
εμφανίζεται για πρώτη φορά
στον πολιτικό ορίζοντα της Αθήνας
(στην πολιτική ζωή της Αθήνας)
στο πλευρό του Εφιάλτη,
του ηγέτη του δημοκρατικού κόμματος,
το 462 π.Χ.
Τότε,
το δημοκρατικό κόμμα,
εκμεταλλευόμενο (=πώς;)
την ατυχή ανάμειξη του Κίμωνα
στην επανάσταση
των Μεσσηνίων ειλώτων στη Σπάρτη,
κατορθώνει (τι;)
να εξοστρακίσει τον Κίμωνα και
να πάρει την εξουσία.
Εφιάλτης και Περικλής
θα αγωνιστούν
για τη δημοκρατικότερη εξέλιξη
του πολιτεύματος.
Ο αγώνας τους
θα κορυφωθεί με το να αφαιρέσουν (πώς;),
από τον Άρειο Πάγο,
που ήταν το προπύργιο του συντηρητισμού
(=το πιο δυνατό σημείο των αριστοκρατών),
1. κάθε πολιτική εξουσία,
καθώς και 
2. το αποκλειστικό προνόμιο
της απονομής της δικαιοσύνης
(=το να δικάζει μόνο αυτός).
Μετά τη δολοφονία του Εφιάλτη
και την πολιτική αποδυνάμωση του Κίμωνα,
ο Περικλής,
ως αρχηγός του δημοκρατικού κόμματος,
θα αρχίσει να εφαρμόζει
το προσωπικό του πολιτικό πρόγραμμα.
Για τον Περικλή δημοκρατία
σημαίνει ισότητα όλων των πολιτών
απέναντι στο νόμο
αλλά συγχρόνως και
δυνατότητα για όλους
να διάγουν (ζουν)
μια άνετη ζωή.
Για αυτό,
ο Περικλής 
1. καθιερώνει τη μισθοφορία,
ένα είδος οικονομικής ενίσχυσης
για τους απορότερους (τους πιο φτωχούς),
ώστε να μπορούν,
απερίσπαστοι,
να παρακολουθούν
τις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του Δήμου και
να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.
Έτσι,
ακόμη και οι φτωχότεροι
είχαν τη δυνατότητα
να καταλαμβάνουν
πολιτειακά αξιώματα
(π. χ. στρατηγός, βουλευτής …).
Επιπλέον,
2. η Πολιτεία αναπτύσσει
θεσμούς κοινωνικής προστασίας
(=παίρνει μέτρα
για να έχουν όλοι δικαιώματα) και
πληρώνει,
για τους απόρους,
το αντίτιμο του εισιτηρίου τους
για την είσοδό τους στο θέατρο
(για να μπορούν
να πάνε στο θέατρο)
(θεωρικά χρήματα).
Ακόμη,
3. ο Περικλής συλλαμβάνει το σχέδιο
της ανοικοδόμησης
(του χτισίματος)
μεγάλων δημόσιων έργων,
τα οποία
θα προσφέρουν εργασία σε πολλούς και
θα αλλάξουν την όψη της πόλης.
Έτσι, η πόλη της Αθηνάς
θα μεταμορφωθεί.
Α. Η Ειρήνη του Καλλία
εξασφαλίζει για τους Αθηναίους
1. την ειρήνη με τους Πέρσες και
2. την απόλυτη κυριαρχία στο Αιγαίο.
Οι σχέσεις με τη Σπάρτη,
οι οποίες ήταν αρκετά ταραγμένες
μετά την πτώση του Κίμωνα,
εξομαλύνονται (φτιάχνουν)
με τη σύναψη (την υπογραφή)
της Τριακονταετούς Ειρήνης Β.
(ειρήνη για 30 χρόνια)
(446 π.Χ., Τριακοντούτεις Σπονδαί).
Έτσι (Α+Β),
η Αθήνα,
απερίσπαστη (χωρίς εμπόδια),
θα ασχοληθεί με την υλοποίηση
(πραγματοποίηση)
ενός υψηλού (σπουδαίου) πολιτιστικού,
καλλιτεχνικού και
παιδευτικού (μορφωτικού) οράματος.